Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रोल्पा

मासिक प्रगति विवरण

1 महिना अगाडी

2075-11-07


यस कार्यालयबाट २०७५ साल माघ महिनाको १ गते दखी माघ मसान्तसम्म सम्पादित कार्यहरुको मासिक प्रगति विवरण निम्नानुसार भएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । 

सि.नं.

नेपाली नागरिकता

राहदानी

नाबालक परिचय पत्र

भारतीय भू.पू.पेन्सन सिफारिस

अन्य सिफारिस

नयाँ नागरिकता

प्रतिलिपि

संकलन

सिफारिस

४४६

 

१०४

१८७

२५

५४