Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रोल्पा

कार्यालय परिसरमा सरसफाई कार्यक्रम गरियो

2 महिना अगाडी

2075-11-02


प्रदेश स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा मिति २०७५।११।०२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाको कार्यालय परिसरमा सरसफाई कार्यक्रम गरियो ।