Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रोल्पा

जिल्ला स्थित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय प्रमुखहरुसंग हुने नियमित बैठक सम्पन्न

1 महिना अगाडी

2075-12-04


जिल्ला स्थित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय प्रमुखहरुसंग हुने नियमित बैठक २०७५ चैत गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हलमा बसी कार्यालयको कार्य प्रगतिको समीक्षा गर्दै उल्लेखित कार्य प्रगति प्राप्तिमा देखिएका कमी कम्जोरीहरुलाई समयमा नै समाधान गरी लक्ष्ति प्रगति हासिल गर्न अझ क्रियाशील हुने विषयमा छलफल भयो । साथै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यूहरुलाई नियमित रुपमा हुने कार्यालय प्रमुखको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन पुन:अनुरोध गर्ने निर्णय भयो ।