Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रोल्पा

गृह मन्त्रालयको अवैध हातहतियार र खरखजाना बुझाउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

1 महिना अगाडी

2075-12-05


गृह मन्त्रालयको अवैध हातहतियार र खरखजाना बुझाउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना अनुसार यस जिल्लामा अबैध रुपमा राखिएका हातहतियार र खरखजानाहरु मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गरेको मिति २०७५।१२।०१ गते देखी ३५ दिन भित्रसम्म नजिकको सुरक्षा निकाय, प्रहरी चौकी,जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा नेपाली सेनाको व्यारेकमा बुझाउनु हुन जानकारी गराईन्छ । तोकिएको अवधि भित्र अबैध हातहतियारहरु बुझाएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई कुनै कानूनी कारवाही नहुने र तोकिएको अवधि भित्र स्वेच्छाले नबुझाई अबैध हातहतियार तथा खरखजाना राख्ने गरेको भेटिएमा त्यस्ता व्यक्ति उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही हुने व्यहोरा जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ ।