Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रोल्पा

अग्नी नियत्रण सामाग्री उपलब्ध गराईएको

2 महिना अगाडी

2075-10-20


डिभिजन वन कार्यालय रोल्पाले  जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पा र सशस्त्र प्रहरी वल रोल्पालाई तपसिल बमोजिमका अग्नी नियन्त्रण सम्बन्धी सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गरेको छ । 

तपसिल

सि‍.न‌ं. सामाग्रीको नाम परिमाण इकाई कैफियत
फायर एक्सटिङगुइसर थान  
बुट १३ जाेडा  
पन्जा १५ जोडा  
स्वाटर १२ थान  
हाते बन्चरो ४  थान  
हेलमेट १७ थान  
जम्प सुट जोडा  
दाती थान  
बेल्चा थान  
१० उक्स हु ४  थान  
११ दाती फरुवा काठको थान  
१२ फस्ट एड किट थान  
१३ मास्क थान  
१४ वाटर बोटल थान  
१५ ब्याक प्याक फायर फाइटीङ स्प्रेरर थान