Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रोल्पा

प्र.जि.अ.को नामावली


 

 

सि.नं.

नाम थर

दर्जा

कार्यरत अवधि

 

 

 

देखि

सम्म

श्री वामदेव आचार्य

का.मु.प्र.जि.अ.

 

०२६।१२।२८

श्री बाबुकाजी बज्राचार्य

का.मु.प्र.जि.अ.

२०२७।०१।०६

 

श्री अम्विकाभक्त शर्मा

प्र.जि.अ.

 

२०२९।१०।१७

श्री सत्यराम श्रेष्ठ

प्र.जि.अ.

२०२९।१०।०५

२०३२।११।२९

श्री ललितबहादुर बम

प्र.जि.अ.

२०३२।१२।१३

२०३५।०३।१८

श्री विष्णुगोपाल बंन्जु

प्र.जि.अ.

२०३५।०५०१५

२०३६।०५।२४

श्री शारदाप्रसाद दहाल

प्र.जि.अ.

२०३६।०७।१८

२०३९।०७।०३

श्री कृष्णप्रसाद अधिकारी

प्र.जि.अ.

२०३९।०७।२३

२०४१।०४।२२

श्री सानुबाबु खत्री

प्र.जि.अ.

२०४१।०६।०७

२०४२।११।२३

१०

श्री ईश्वरनारायण पाण्डेय

प्र.जि.अ.

२०४२।११।२६

२०४५।०१।२०

११

श्री बासुदेव खनाल

प्र.जि.अ.

२०४५।०२।०६

२०४६।०३।०५

१२

श्री रमेशचन्द्र गौतम

प्र.जि.अ.

२०४६।०३।२१

२०४७।०२।०८

१३

श्री धनबहादुर वस्नेत

प्र.जि.अ.

२०४७।०४।१०

२०४७।०५।०८

१४

श्री अनन्तराज पाण्डेय

प्र.जि.अ.

२०४७।०५।२९

२०४८।०७।२५

१५

श्री राममणि रिजाल

प्र.जि.अ.

२०४८।०८।२५

२०४९।०१।२४

१६

श्री विरेन्द्रकमार सिंह

प्र.जि.अ.

२०४९।०१।२९

२०४९।०९।१०

१७

श्री अब्दुलरईस खाँ

प्र.जि.अ.

२०४९।०५।२६

२०५१।१०।१०

१८

श्री गंगाबहादुर के.सी.

प्र.जि.अ.

२०५१।१२।०६

२०५२।०६।१२

१९

श्री गोविन्द खनाल

प्र.जि.अ.

२०५२।०७।२१

२०५३।०३।०५

२०

श्री दुर्गाप्रसाद भण्डारी

प्र.जि.अ.

२०५३।०३।१३

२०५३।१२।२२

२१

श्री नरेन्द्रराज शर्मा

प्र.जि.अ.

२०५४।०१।०६

२०५४।०९।१५

२२

श्री पूर्णबहादुर अधिकारी

प्र.जि.अ.

२०५४।१०।२०

२०५५।०५।२५

२३

श्री लोकबहादुर खत्री

प्र.जि.अ.

२०५५।०५।२९

२०५६।०८।१५

२४

श्री हिमनाथ दवाडी

प्र.जि.अ.

२०५६।०८।१८

२०५७।११।०३

२५

श्री हरिकृष्ण उपाध्याय

प्र.जि.अ.

२०५७।११।१८

२०५९।०१।२२

२६

श्री विरेन्द्रनाथ शर्मा

प्र.जि.अ.

२०५९।०१।०५

२०५९।०६।१४

२७

श्री तेजप्रसाद पौडेल

प्र.जि.अ.

२०५९।०६।०६

२०६१।०५।०८

२८

श्री कमलमणि काफ्ले

प्र.जि.अ.

२०६१।०५।१४

२०६३।०१।३१

२९

श्री बलदेव गौतम

प्र.जि.अ.

२०६३।०२।१०

२०६५।०७।०४

३०

श्री केशवराज आचार्य

प्र.जि.अ.

२०६५।०७।१७

२०६६।०५।३१

३१

श्री हरिप्रसाद बाँस्तोला

प्र.जि.अ.

२०६६।०६।०५

२०६९।०१।३१

३२

श्री यादव सुबेदी

 प्र.जि.अ.

२०६९।०२।०३

२०७०।०६।१०

३३  श्री माहादेव पन्थ   प्र.जि.अ. २०७०।०६।१५ २०७०।१२।२८
३४ श्री लुकबहादुर क्षेत्री   प्र.जि.अ. २०७१‌‌।०२।०५  २०७२।०२।३२
३५ श्री मित्रलाल शर्मा   प्र‌‌.जि.अ. २०७२।०३।०२  २०७३।१०।१०
३६ डा॰डिजन भट्टराई   प्र‌‌.जि.अ. २०७३।१०।१४   २०७४।११।२५
३७ श्री गञ्जबहादुर एम‌.सी.   प्र.जि.अ.  २०७४।१२।१८   हालसम्म