Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रोल्पा

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 गञ्जबहादुर एम.सी गञ्जबहादुर एम.सी प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रसाशन शाखा
daorolpa@moha.gov.np
2 हिमलाल विश्वकर्मा हिमलाल विश्वकर्मा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9847553025