Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रोल्पा

अनुषा कोइराला


अनुषा कोइराला


अनुषा कोइराला
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शाखा राहदानी शाखा
पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9841961665
बहाल मिति २०७५ माघ २०